Raden van Advies

Leren in de praktijk!

Raden van Advies

Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven hebben zitting in zogeheten Raden van Advies. Bedrijven hebben op die manier óók invloed op de vakkennis van hun toekomstige personeel. Het beroepsonderwijs kan niet zonder de praktijk. Onze studenten leren het vak namelijk tijdens hun stage bij bedrijven en instellingen.

Wij werken dus nauw samen met het bedrijfsleven om een goed beeld van de arbeidsmarkt te krijgen.

Meer informatie of contact met scholen over stage.

Het zit 'm in de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Lid Raad van Advies

Zes Raden van Advies

Om goed zicht op te hebben op de arbeidsmarkt zijn er zes Raden van Advies actief die een adviserende rol spelen in de sectoren waarvoor Mondriaan opleidt. De Raden van Advies zijn gegroepeerd rond de scholen, waarmee men regelmatig in overleg gaat. Er wordt gewerkt met een reglement.

In een jaarlijkse bijeenkomst gaat het College van Bestuur in gesprek met de Raden van Advies over het beleid, de resultaten en de strategie.

Contactpersonen Raden van Advies