Organisatie

Organisatie

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van ROC Mondriaan en bestaat uit een voorzitter en twee leden. Het College van Bestuur heeft de algehele leiding over de gang van zaken van het ROC. Zij werken volgens hetgeen in het Reglement College van Bestuur en het Bestuursreglement staat en houden zich aan wat in de Statuten is vastgelegd.

Het onderwijs wordt verzorgd in 27 scholen die onder leiding staan van een schooldirecteur.

De schooldirecteur krijgen ondersteuning van een directeur.

Een aantal stafdiensten faciliteert en adviseert de schooldirecteuren, de directeuren en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder die toezicht houdt op de werkwijze van het College van Bestuur. Zij werken volgens het Reglement Raad van Toezicht. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en adviseur van het College van Bestuur.
Zie het organogram