Missie en Visie

Actief, Vakkundig en Betrokken

Missie en Visie

ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum (roc) in Haaglanden met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Mondriaan levert een actieve bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling en bevordert de maatschappelijke deelname van de studenten en cursisten. Mondriaan biedt een breed, samenhangend onderwijsaanbod van middelbaar beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. ROC Mondriaan telt ongeveer 18.000 mbo-studenten en 4000 cursisten educatie inclusief VAVO. Er werken circa 1900 medewerkers.

Onze Kernwaarden

Actief,Vakkundig, Betrokken

Onze Missie

Wij zijn een onderwijsinstelling. Wij bieden op betrokken wijze goed en vakkundig onderwijs aan, gericht op een beroep en op maatschappelijke participatie. Ons portfolio bestaat zowel uit publiek als privaat bekostigd onderwijs en functiegerichte trainingen.

Onze Visie

Wij spelen in op de hedendaagse student die te maken heeft met veranderingen in de maatschappij en in de wereld van beroepen. Wij stimuleren en begeleiden studenten in het ontdekken van hun kwaliteiten opdat zij zich optimaal ontwikkelen en toegerust zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt.

In ons onderwijs sluiten wij aan bij de mogelijkheden van het individu, zodat ieder zich gekend, erkend en gewaardeerd weet. Ons onderwijs wordt kleinschalig georganiseerd aangeboden en in onze organisatie sturen wij voortdurend op de kwaliteit van ons onderwijs. Wij werken op een proactieve manier samen met betrokken regionale partners, waarbij het aanbod afgestemd wordt op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en de vragen uit de maatschappij.

Meer weten?

Ga naar de Strategie ROC Mondriaan 2012 - 2015

We zijn trots op de bijdrage die Mondriaan levert aan de welvaart en het welzijn van Den Haag en regio.
Pierre Heijnen, voorzitter College van Bestuur

ROC Mondriaan: 12 sectoren, 27 scholen

Studeren bij ROC Mondriaan