Management

Management

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van ROC Mondriaan en bestaat uit een voorzitter en twee leden. Het College van Bestuur heeft de algehele leiding over de gang van zaken van het ROC.

Het onderwijs wordt verzorgd in 27 scholen die onder leiding staan van een schooldirecteur.

De schooldirecteuren krijgen ondersteuning van een directeur. Een aantal stafdiensten faciliteert en adviseert de schooldirecteuren, de directeuren en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder die toezicht houdt op de werkwijze van het College van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en adviseur van het College van Bestuur.

Het voltallige management en het organogram van ROC Mondriaan is te vinden in het overzicht Management